piątek, 20 maja 2022
1325132
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
203
383
1900
1319320
10501
15865
1325132

Twój IP: 44.192.25.113
Czas serwera: 14:56:32

Adwent

Po zakończeniu w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Roku Wiary, Kościół w Polsce wchodzi wraz z pierwszą niedzielą Adwentu w nowy rok duszpasterski i rozpoczyna realizację pierwszej odsłony czteroletniego programu duszpasterskiego, którego hasłem przewodnim jest wezwanie: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

 Jak tłumaczy ks. dr Jakub Dębiec, przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie w swoich głównych założeniach program ten ma służyć ponownemu odkryciu, pogłębieniu i umocnieniu relacji z Chrystusem, przypomnieniu i podjęciu łaski płynącej z sakramentów świętych, przede wszystkim sakramentu chrztu świętego i w efekcie ma skutkować pełniejszym świadectwem życia chrześcijańskiego i aktywniejszym oraz bardziej świadomym zaangażowaniem w życie Kościoła.

 Kolejnym odsłonom wspomnianego programu duszpasterskiego towarzyszyć będą konkretne hasła, symbole i działania. W roku liturgicznym 2013-2014, a więc tym, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę hasłem przewodnim będzie wyznanie „Wierzę w Syna Bożego”. Symbolem tego roku będzie świeca. Jak mówi ks. Dębiec ów pierwszy rok ma zbliżyć wszystkich wiernych do Jezusa Chrystusa, ma pomóc im pogłębić, a niekiedy na  nowo odbudować więź ze Zbawicielem. „Program duszpasterski na ten rok zakłada przede wszystkim przepowiadanie, głoszenie, że Chrystus żyje i jest naszym Panem i Zbawicielem. Będzie to realizowane m.in.: poprzez organizowanie specjalnych katechez i rekolekcji służących ponownemu odkryciu Słowa Bożego w życiu naszych wspólnot parafialnych. Oprócz tego wskazania roku duszpasterskiego będą także realizowane w obszarze liturgii i szeroko rozumianej diakonii, a więc m.in. w działalności poszczególnych duszpasterstw i przygotowaniu do przyjęcia sakramentów świętych – wyjaśnia ks. Dębiec.

 W archidiecezji gnieźnieńskiej założeniom realizowanym w wymiarze ogólnopolskim towarzyszyć będą dodatkowo inicjatywy diecezjalne takie jak m.in.: utworzenie czterech ośrodków katechumenalnych w Gnieźnie, Inowrocławiu, Wrześni i Wągrowcu, aktywizację duszpasterstwa osób starszych, zainicjowanie nocy konfesjonałów oraz ujednolicenie formuły przygotowania do poszczególnych sakramentów. W kolejnych odsłonach programu duszpasterskiego zaakcentowane zostaną także sakramenty święte: w rozpoczynającym się roku duszpasterskim Eucharystia, w kolejnym sakrament pokuty i pojednania, w roku duszpasterskim 2015-2016 chrzest, a w roku 2016-2017 sakrament bierzmowania.

 

Liturgia na dzis